Sertifikati

Kroz jasno definisane kriterijume kvaliteta svojim cenjenim investitorima pružamo uslugu sa najvišim nivoom kvaliteta.

SRPS ISO 9001
SRPS ISO 9001
Standard za sistem upravljanja kvaliteta
Prilog uz SRPS ISO 9001
Prilog uz SRPS ISO 9001
Prilog o standardizovanim lokacijama Vojputa za ISO9001
SRPS ISO 14001
SRPS ISO 14001
Standard zaštite životne sredine
Prilog uz SRPS ISO 14001
Prilog uz SRPS ISO 14001
Prilog o standardizovanim lokacijama Vojputa za ISO14001
SRPS ISO 45001
SRPS ISO 45001
Upravljanje zdravljem i bezbednosti na radu
Prilog uz SRPS ISO 45001
Prilog uz SRPS ISO 45001
Prilog o standardizovanim lokacijama Vojputa za ISO45001